Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”.

Umowę zawarto 20.02.2013 r. z oferentem Arturem Freyer Drukarnia ARTPRESS.pl