Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23.05.2017