Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21.03.2017