Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14.02.2017