Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25.10.2016