Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.09.2016