WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA NR XXI/21/2016 Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU

1. Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji na temat przygotowania mikołowskich szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego.  ZSiPM

2. Radna Stanisława Hajduk-Bies:

- zadała pytanie, na jakiej podstawie sołtysom nieobecnym na posiedzeniach sesji Rady Miejskiej potrącana jest kara pieniężna z diety? Przedstawiła stanowisko klubu Wspólnie dla dobra mieszkańców w tej sprawie oraz wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie paragrafu 3 z uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/481/2008 z dnia 28 października 2008 roku; SER

- nawiązała do korespondencji Burmistrza Mikołowa przesłanej radnym w sprawie remontu mostku przy ul. Katowickiej, wyraziła opinię, iż w przesłanych pismach znalazły się przekłamania i manipulacje, które przedstawiły sprawę w niewłaściwy sposób. Wyraziła sprzeciw wobec tego typu działań.  BGK

3. Radny Krzysztof Jakubiec:

- wystąpił z wnioskiem o powołanie niezależnej komisji, która dokona odbioru budynku Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończonej inwestycji; BGI

- wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie remontu pomieszczeń w starej części Szkoły Podstawowej nr 4. SK

4. Radna Danuta Ratka wystąpiła z wnioskiem o naprawę drogi przy ulicy Dzieńdziela na odcinku od przystanku autobusowego w kierunku kościoła.   ZUK, BGK

5. Radny Henryk Czich podziękował Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Sabinie Winnickiej-Mrowiec za szybką interwencję i pomoc mieszkańcom ul. Jaskrów z problemem zalewania posesji. BGO

6. Radny Piotr Jurosz wystąpił z wnioskiem o montaż ławek przy ul. Okrzei.   BGK

              Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa

                                  Michał Rupik