Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.06.2016