Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24.05.2016