Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15.03.2016