Wnioski, postulaty i zapytania z sesji  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30.06.2015