Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 11.02.2016 r