Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 14.01.2016 r