Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 4.02.2016 r