Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Kamionka w obecnej kadencji