Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 11.06.2015 r