Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Mikołów Kamionka z dnia 9.04.2015