Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 511/486/2015 z dnia 5.10.2015 w sprawie: powołania Obwodowych  Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Sentau RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku