Zgłoszenie kandydatów na członkówobwodowych komisji wyborczych, w wyborachdo Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.