Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Mikołów Kamionka z dnia 29.01.2015