Miejska Komisja Wyborcza w

Mikołowie

Adres siedziby Komisji

Mikołów, Rynek 16

Numery telefonów do Komisji

32 32 48 509

 Skład Komisji:

Przewodniczący Komisji

Piechula Maciej

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Durałek Adrianna

Członek Komisji

Jarczyk Róża

Członek Komisji

Kurdziel-Drzewiecka Iwona

Członek Komisji

Lewandowska Ewelina

Członek Komisji

Pogonowski Jacek

Członek Komisji

Staroń Marek

Członek Komisji

Węgliński Leon

 Dyżury Komisji:

Poniedziałek

------------------------

Wtorek

16:00 – 17:00

Środa

----------------------------

Czwartek

15:00 – 16:00

Piątek

---------------------------

W dniu 29 listopada (sobota)

8:00 – 12:00

W dniu 30 listopada (niedziela)

Od godz. 7.00 do czasu ustalenia wyników wyborów