Gminna/Miejska Komisja Wyborcza w

Mikołowie

Adres siedziby Komisji

Mikołów, Rynek 16

Numery telefonów do Komisji

32 32 48 509

 

Skład Komisji:

Przewodniczący Komisji

Piechula Maciej

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Durałek Adrianna

Członek Komisji

Jarczyk Róża

Członek Komisji

Kurdziel-Drzewiecka Iwona

Członek Komisji

Lewandowska Ewelina

Członek Komisji

Pogonowski Jacek

Członek Komisji

Staroń Marek

Członek Komisji

Węgliński Leon

 Dyżury Komisji:

poniedziałki

------------------------

wtorki

10:00 – 11:00

środy

----------------------------

czwartki

15:00 – 16:00

piątki

---------------------------

W dniu 15 listopada (sobota)

8:00 – 12:00

W dniu 16 listopada (niedziela)

Od godz. 7.00 do czasu ustalenia wyników wyborów