Wnioski, postulaty i zapytania z zebrania mieszkańców dzielnicy Kamionka, które odbyło się dnia 19 stycznia 2015 roku.