Obwieszczenie Miejkiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 21 października 2014 r. o powołanych obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do rad gmin, rad, powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.