Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie  z dnia 20 października w sprawie przyznania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Mikołowie zarządzonych na dzień 16 istopada 2014r.