Gminna/Miejska Komisja Wyborcza w

Mikołowie

Adres siedziby Komisji

Mikołów, Rynek 16

Numery telefonów do Komisji

32 32 48 509

 Skład Komisji:

Przewodniczący Komisji

Piechula Maciej

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Durałek Adrianna

Członek Komisji

Jarczyk Róża

Członek Komisji

Kurdziel-Drzewiecka Iwona

Członek Komisji

Lewandowska Ewelina

Członek Komisji

Pogonowski Jacek

Członek Komisji

Staroń Marek

Członek Komisji

Węgliński Leon

 Dyżury Komisji:

9 października

15.00 – 16.00

10 października

15.00 – 16.00

13 października

10.00 – 11.00

14 października

15.00 – 16.00

15 października

10.00 – 11.00

16 października

15.00 – 16.00

17 października

16.00 - 24.00