Protokół nr 3/2017/ZW z Zebrania Wiejskiego w Paniowach z dnia 31.03.2017r.