Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 roku