INFORMACJA

Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Burmistrz Mikołowa informuje, że na płycie rynku zostały ustawione ponumerowane tablice przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Przed rozwieszeniem plakatów komitet wyborczy zgłasza się do Urzędu Miasta pok. 45, w celu uzgodnienia numeru tablicy.