Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 21.02.2017r.