Zarządzenie Burmistrza nr 1417/158/2013 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 roku.