Obwieszczenie Buristrza Mikołowa z dnia 15 marca 2013 roku

Na podstawie art. 15 i 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/526/2012z dnia 30 października 2012r., uchwały nr XXVIII/631/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 lutego 2013r. oraz uchwały nr XXVIII/630/2012 Rady MiejskiejMikołowa z dnia 26 lutego 2013r. w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborówuzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 256) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicachobwodów oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 21 kwietnia 2013 roku.