Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 7.12.2016 r.