Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 7.12.2015 r.