Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 30.11.2015 r.