Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia  09.07.2015 r.