Protokół nr 3/2015 z 13.02.2015r. z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach