Protokół nr 2/2015 z zebrania Rady Sołeckiej w Mikołowie - Paniowach z dnia 03.02.2015