Protokół nr 1/2015 z 20.01.2015r. z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach