W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym – Strażnicy Miejscy w Mikołowie mogą za wycieraczką pojazdu pozostawić informację dla kierującego.
W takim przypadku kierujący pojazdem winien zgłosić się do Komendy Straży Miejskiej w Mikołowie Rynek 7, w terminie do 7 dni od daty popełnionego wykroczenia w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

W przypadku jeżeli kierujący nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające przewidziane przez Kodeks wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a kierujący pojazdem zostanie wezwany do Straży Miejskiej.