1. Stawka bazowa czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o pełnym standardzie wynosi 3,80 zł miesięcznie.

2. Stawka bazowa czynszu ulega obniżeniu z tytułu:
   - braku ocieplenia - o 16%,
   - braku centralnego ogrzewania - o 15%,
   - braku gazu - o 10%,
   - braku łazienki w mieszkaniu - o 10%,
   - braku wc w mieszkaniu  - o 10%,
   - wspólna kuchnia dla kilku lokali - o 5%.

3. Stawka  bazowa czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wynosi 0,65 zł miesięcznie.

4. Stawka  bazowa czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 5,50 zł miesięcznie dla mieszkań w budynkach po generalnym remoncie lub nowo wybudowanych.

5. Stawka bazowa czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu samoistnym Gminy Mikołów, będącego w administrowaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ustalana jest w drodze przetargu ustnego (aukcji) lub negocjacji wysokości stawki czynszu, indywidualnie na każdy lokal.