1. Na terenie gminy Mikołów istnieją trzy strefy, w których obowiązują różne stawki czynszu dzierżawnego:
  1. strefa I - obszar wyznaczony przez ulice: K. Prusa, K. Miarki, Żwirki i Wigury (do ul. Górniczej), Konstytucji 3 Maja (do ul. Bandurskiego), Bandurskiego, Pszczyńskiej (od ul. Bandurskiego), Krakowskiej (do ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego), St. Okrzei, św. Wojciecha (do ul. K. Prusa),
  2. strefa II - pozostały obszar miasta z wyjątkiem sołectw,
  3. strefa III - sołectwa: Borowa Wieś, Bujaków, Mokre, Paniowy i Śmiłowice.
 2. Miesięczne stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu przeznaczonego na:
  1. cele usługowo-handlowe:
   • w strefie I - 4,00 zł,
   • w strefie II - 3,50 zł,
   • w strefie III - 3,00 zł,
  2. ogródki letnie:
   • w strefie I - 6,50 zł,
   • w strefie II - 5,00 zł,
   • w strefie III - 3,50 zł,
  3. cele przemysłowe, składowe, magazynowe, we wszystkich strefach - 0,70 - 1,50 zł,
  4. parkingi odpłatne, we wszystkich strefach - 2,00 zł,
  5. parkingi nieodpłatne, we wszystkich strefach - 1,00 zł,
  6. pod lokalizacje śmietników i inne cele niekomercyjne, we wszystkich strefach - 1,00 zł,
  7. garaże, we wszystkich strefach - 1,50 zł,
  8. reklamy (tablice reklamowe, potykacze), opłata za powierzchnię gruntu zajętego pod reklamę, we wszystkich strefach - 40,00 zł,
 3. Dzienne stawki czynszu dzierżawnego za grunt przeznaczony na:
  1. cele rozrywkowe (karuzele, wesołe miasteczka, cyrk i inne), we wszystkich strefach - 100,00 zł za całość dzierżawionego terenu,
  2. imprezy okolicznościowe (np. biesiady), we wszystkich strefach - 500,00 zł za całość dzierżawionego terenu.
 4. Dzienny czynsz dzierżawny za zajęcie płyty Rynku w celach promocyjnych firm:
  1. o powierzchni do 20 m2 - 30,00 zł,
  2. o powierzchni od 30 m2 do 50 m2 - 50,00 zł,
  3. o powierzchni powyżej 50 m2 - 100,00 zł.
 5. Opłata za każdy dzień zajęcia terenu w celu wykonania prac budowlanych przy budynkach - 0,50 zł/m2.
 6. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, czynsz dzierżawny ustalany jest w wysokości osiągniętej w przetargu.
 7. W przypadku wydzierżawiania terenu na cele nie ujęte powyżej stawka czynszu ustalana jest wg indywidualnej decyzji burmistrza.