Roczny czynsz dzierżawny dla gruntów o powierzchni:

 1. do 200 m2 (ogródki przydomowe) - 0,25 zł za 1 m2,
 2. od 201 do 500 m2 - 0,10 zł za 1 m2,
 3. od 501 do 1 000 m2 - 0,05 zł za 1 m2,
 4. od 1 001 do 2 000 m2 - wysokość czynszu ustala się w wysokości równowartości 3 kwintali [q] żyta za 1 ha,
 5. powyżej 2 000 m2 - wysokość czynszu ustala się w kwintalach [q] żyta:
  1. dla gruntów ornych czynsz wynosi równowartość:
   • kl. IIIa - 3,5 q za 1 ha,
   • kl. IIIb - 3,0 q za 1 ha,
   • kl. IVa - 2,4 q za 1 ha,
   • kl. V - 1,0 q za 1 ha,
  2. dla użytków zielonych czynsz wynosi równowartość:
   • kl. III - 2,8 q za 1 ha,
   • kl. IV - 2,0 q za 1 ha,
   • kl. V - 1,0 q za 1 ha.