W związku z faktem iż od 13 marca 2020 r. do odwołania, budynki Urzędu Miasta Mikołów nie są dostępne dla klientów, wszelkie wnioski dotyczące działalności gospodarczej (założenie, zmiany, zawieszenie, wznowienie, likwidacja) można składać drogą elektroniczną.

ZŁOŻENIE WNIOSKU CEIDG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach:

1. Załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz
w tym celu proszę wejść na stronę pz.gov.pl i poprzez swój rachunek bankowy założyć profil zaufany.

2. Załóż konto w CEIDG
w tym celu proszę wejść na stronę www.ceidg.gov.pl w prawym górnym rogu "ZALOGUJ" wybierz "ZAŁÓŻ NOWE KONTO" i przejdź procedurę powiązania konta CEIDG z profilem zaufanym.

3. Aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4. Zaloguj się na stronie www.ceidg.gov.pl (w prawym górnym rogu) przez swój profil zaufany, wybierz wniosek, który chcesz złożyć

5. Przygotuj wniosek

6. Podpisz profilem zaufanym i wyślij wniosek (na podanego emaila zostanie przesłane potwierdzenie złożonego wniosku)

 

Rejestracja firmy krok po kroku
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku

 


SZCZEGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(koncesje, licencje, zezwolenia, działalność regulowana)

Informacje dostępne są na stronie internetowej

www.eu-go.gov.pl 

(w zakładce: prowadzę działalność gospodarczą/prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce)

Infolinia Punktu Kontaktowego i CEIDG Aktualnie obowiązujący nr telefonu do kontaktu to 801 055 088

REJESTRACJA FIRMY POPRZEZ PROFIL ZAUFANY

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej.

Zgodnie ze zmianami prawnymi, na platformie ePUAP udostępniono nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej pod nazwą: Wpis do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to usługa świadczona centralnie tylko przez Ministerstwo Gospodarki.

Nowa usługa Ministerstwa Gospodarki zastępuje dotychczasowe usługi poszczególnych urzędów,  w związku z czym, urzędy nie muszą już udostępniać jej indywidualnie.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Gospodarki wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek o wpis do CEIDG, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest jednocześnie wnioskiem o wpis, zmianę albo skreślenie wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Wniosek można złożyć elektronicznie albo osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy.


PROFIL ZAUFANY

Zachęca się do rejestracji i zakładania profilu zaufanego.

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

 Do czego służy?

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Jak uzyskać profil zaufany?

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:

1.   zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.   wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.   udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie ul. Hubera 4

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

 Jak działa?

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu.

Instrukcja do założenia profilu zaufanego na stronie: epuap.gov.pl