Paniowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: potokiem Jasienica - ul. Przelotową - ul. Gliwicką - ul. Buczka - granicą miasta - ul. Jesionową - ul. Gliwicką - ul. Łączną - ul. Wojska Polskiego - ul. Zamkową - ul. 15 Grudnia - ul. Mokierską - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000.

Uchwała nr XLVIII/595/2001 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 16.10.2001 w sprawie fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w dzielnicy Mokre, przy ul. 15 Grudnia i ul. Źródlanej

Uchwała nr XLIX/614/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20.11.2001 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dla terenów położonych w dzielnicy Mokre na południe od ulicy Kawalca i na zachód od ulicy Łącznej

Uchwała nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr LI/801/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.10.2006 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Paniowy] dla terenu położonego w rejonie ulicy Kawalca

Uchwała nr LI/802/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.10.2006 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Paniowy] obejmującej obszar w granicach wyznaczonych wzdłuż ulicy Gliwickiej i ulicy Kawalca w obrębie działki nr 348/101

Uchwała nr XXXI/579/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.02.2009 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach: działek nr 429/122, 483/123, 536/122 przy ulicy Wolności, działki nr 106/29 przy ulicy Mokierskiej, działek nr 155 i 1153-1159/159 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1164/36, 548/32 i 547/32 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1165-1179/25 przy ulicy Łęgowej, działek nr 328/46 i 420/45 przy ulicy Krętej

Uchwała nr XLVI/940/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.05.2010 w sprawie zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa w obrębie działek nr 146/11, 147/11, oraz części działki nr 149/11 położonych między ul. Gliwicką i ul. Elsnera

Uchwała nr XLI/1078/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego w rejonie ulicy Wolności w Paniowach

Uchwała nr XLVI/1201/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla Osiedla Na Stoku w Mikołowie Mokrem

Uchwała nr XIV/340/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Rusinów

Uchwała nr XVIII/440/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej

Uchwała nr XVIII/441/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Krętej – część I

Uchwała nr XVIII/443/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. 15 Grudnia i Krętej

Uchwała nr XXI/496/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Przelotowej

Uchwała nr XXI/497/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej

Uchwała nr XXXV/321/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie