Protokół nr 2/2017 z zebrania wiejskiego Borowej Wsi z dnia 3.04.2017 r.