Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia 24.03.2017 r.