Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 18 października 2016