Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 13 kwietnia 2015 roku