Protokół nr 5/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia 1.09.2016 r.